Skaistgirio šv. Jurgio bažnyčia

Skaistgirio bažnyčia mūrinė, neorenesansinė, yra trijų skirtingų tarpsnių bokštas priekyje.

Pirmąją medinę bažnyčią Skaistgirio miestelyje  1714 m. pastatytė dvarininkas Čepinskas. 1819 m. ji uždaryta, nes galėjo sugriūti. 1827 m. pastatyta plūkto molio koplyčia, o 1838 m. kunigo Juozapo Jucevičiaus, Žagarės dvaro savininko grafo Platono Zubovo ir parapijiečių lėšomis pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia.

Skaistgirio šv. Jurgio bažnyčia tarpukariu

Skaistgirio bažnyčios interjeras būdingas XVII–XIX amžiams. Vidus vienos navos, halinis, santūrus. Įrengti trys mediniai barokiniai altoriai. Vyrauja baroko formos: vertingi ornamentiniai
drožiniai, savitos skulptūros.

Dešiniajame altoriuje įkomponuotos barokinės trimituojančių angelų skulptūros. Angelų figūros kresnos, putlios, žengiančios į priekį, pailgomis galvomis, didelėmis akimis.

Šventoriuje pastatytos mūrinės Kryžiaus kelio stočių koplytėlės, puoštos angelais.

Kryžiaus kelio scenos vaizduojamos skulptūriškai, o tai yra gana retas atvejas. Sulptūrų kompozicijos yra koplytėlių viduje už įstiklintų durelių.

Orginalios XVIII a. pab. – XIX a. pradž. Skaitgirio bažnyčios šventoriaus koplytėlių Kryžiaus Kelio stočių medinės polichromuotos skulptūrėlės (iš viso 84 vienetai) yra saugomos muziejuje (foto kairėje). Tai itin vertingi klasicizmo epochos Lietuvos sakralinės plastikos kūriniai, kuriuose ryškios ir vietinės liaudies drožėjų tradicijos.

Dabar galima pamatyti išskirtinio grožio skulptūrų kopijas. Kryžiaus kelio skulptūrėles 2013 metais atkūrė dailininkas Saulius Alejūnas.

Sekminių šventė Skaistgirio bažnyčioje

Skaistgirio šv. Jurgio bažnyčios langas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.