Joniškio bažnyčios skulptūros (2)

joniskio-baznycios-skulpturos„1899–1901 me­tais pa­ty­ręs skulp­to­rius Vin­cen­tas Jak­še­vi­čius su­kū­rė šv. Pet­ro, šv. Pau­liaus, švč. Jė­zaus Šir­dies, Ne­kal­čiau­sio­sios švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Šir­dies, šv. Liud­vi­ko, šv. Juo­za­po, šv. Kor­ne­li­jaus, šv. Sta­nis­lo­vo ir Kris­taus Pa­sau­lio Val­do­vo skulp­tū­ras.

Jau atrastos ir pirmam rašinėlyje aprašytos šv. Pet­ro, šv. Pau­liaus, švč. Jė­zaus Šir­dies, šv. Liud­vi­ko, šv. Kor­ne­li­jaus, šv. Sta­nis­lo­vo skulp­tū­ros (Joniškio bažnyčios skulptūros (1)). Tyrinėjame toliau.

4

Surasti ir atpažinti Ne­kal­čiau­sio­sios švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Šir­dies skulptūrą nesunku.

5

Dar kartą atkreipiame dėmesį į širdį, kurią mūsų visokie piktumai skaudina.

pasaulio-valdovas

Kristaus Pasaulio valdovo skulptūrą randame ant apsidės (pusiau apvalios bažnyčios dalies, esančios rytinėje pusėje). Laiko pasaulį, juk nepaleisi kristi po paraliais net ir tada, kai ranka gerokai aptrupėjusi.

img_7860

Kas tas toks? Labai nedaug atributų, tik gėlė rankoj ir apdaras maždaug dviejų tūkstančių metų senumo mados. Gal šventas Juozapas? Tikrinam požymius: „Šv. Juozapas vaizduojamas žilaplaukis, vyresnio amžiaus vyras su kūdikiu ant rankų, jo atributai – lelija, dailidės įrankiai„. Atrodo netiktų – nei kūdikio, nei lelijų, nei kokių įrankių… bet kiti šaltiniai sako, kad Juozapo rankose neretai būna migdolo žiedais pražydusi lazda. Piktoji dvasia Juozapui yra suokusi – ar patikėsi neįtikėtinu dalyku, kad tavo žmona pagimdė nuo šventos dvasios? Ar patikėsi, kad sausa lazda gali pražydėti migdolų žiedais? Juozapas patikėjo, lazda pražydėjo.

Migdolų žiedai panašūs į vyšnios. Skulptūra laiko lazdą, pražydusią žiedu, kurio kitaip nepavadinsi tik „gėlė”… nu bet vistiek manykim, kad tai šventas Juozapas, nes… nu… nu kas kitas, jei ne šventas Juozapas?

Imame dar gabaliuką teksto iš „Šiaulių krašto”: „Ki­tos dvi skulp­tū­ros – šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo ir šv. Ka­zi­mie­ro, pa­sta­ty­tos 1987 me­tais švie­saus at­mi­ni­mo kle­bo­no Juo­za­po Do­bi­lai­čio ini­cia­ty­va. Jų au­to­rius – skulp­to­rius Rai­mun­das Le­pars­kas.„.

1987 metais? Turėčiau atsiminti kaip statė, bet neatsimenu… Apeiname aplink bažnyčą ir abi skulptūras atrandame.

baznycios-skulpturos-kazimieras

Labai jaunas, su lelijomis rankose, su karalaičio karūna dangiškasis Lietuvos globėjas šventasis Kazimieras.

bazn-skulp-kazimieras

Lelijos jo rankose – skaistybės simbolis.

baznycios-skulpt

Šventasis Jonas krikštytojas. Avinėlis prie jo kojų primena, kaip krikštydamas Jordano upėje Jėzų jis pasakė: „Štai Dievo avinėlis“. Jono Krikštytojo atributas yra nendrinis kryžius ilgu plonu stiebu.
Šv. Jonas Krikštytojas globoja krikštą, atsivertimą bei siuvėjus.

Kur dvyliktoji skulptūra? Apeinam kelis kartus bažnyčią, nerandam, tada žiūrim į „Šiaulių kraštą”:  „Virš Jo­niš­kio baž­ny­čios ap­si­dės fron­to­no iš­ki­lu­sią tri­mi­tuo­jan­čio an­ge­lo skulp­tū­rą kū­rė žy­mus tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos ta­py­to­jas ir skulp­to­rius Ka­je­to­nas Sklė­rius.” Pakeliam akis (ir fotoaparatą) aukštyn virš apsidės…

bazn-angelas

oi, pala, tas netrimituoja. Eisim paieškoti kito virš apsidės. Nėra lengva rasti vietą, iš kur gerai matytųsi, kas yra virš apsidės, bet kito angelo, trimituojančio, rasti nepavyksta. angelas-virs-apsides

Sakykim, tas ir yra. Trimituojantis angelas, kurį sukūrė Kajetonas Sklėrius.

Ką dar liko surasti? “Baž­ny­čios fa­sa­dus puo­šia …2 bius­tai ir emb­le­mi­nis rel­je­fas”.

img_7842img_7854

Štai abu biustai. Žvelgia nuo viršaus.

1

ar šis ir yra embleminis reljefas? Labiau embleminis atrodo esantis ant apsidės, bet šie du angelai tokie reljefiniai, todėl tebūnie…

2 thoughts on “Joniškio bažnyčios skulptūros (2)

 • 2017-01-15 at 05:54
  Permalink

  Citata: ” Piktoji dvasia Juozapui yra suokusi – ar patikėsi neįtikėtinu dalyku, kad tavo žmona pagimdė nuo šventos dvasios? Ar patikėsi, kad sausa lazda gali pražydėti migdolų žiedais? Juozapas patikėjo, lazda pražydėjo”.

  🙂 Jumoreska ir tiek.

  Reply
 • 2017-02-03 at 09:50
  Permalink

  Nuostabios ir profesionalios skulptūros, tarsi antikos laikų. Pasisekė Joniškio bažnyčiai, kad ją puošė garsus skulptorius, švėkšniškis Vincentas Jakševičius. 2016 metais, daugelyje Lietuvos vietovių buvo paminėta skulptoriaus mirties 80-oji mirties metinių atminimo data. Kaišiadorių katedroie iškilmingai buvo atidengta atminimo lenta skulptoriui Vincentui Jakševičiui ir jo sūnums, skulptoriams-dailininkams Silvanui ir Adomui pagerbti ir atminti. Ši katedra yra tarsi menininkų kūrinių muziejus.
  Pagarba joniškiečiams vertinantiems savo miesto vertybes. Tikrai apsilankysim ir pasigrožėsim.

  Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *