Joniškio bažnyčios skulptūros (1)

baznycios-skulpturos

Imame tekstą iš „Šiaulių krašto” apie Joniškio bažnyčią: „Baž­ny­čios fa­sa­dus puo­šia 12 skulp­tū­rų, 2 bius­tai ir emb­le­mi­nis rel­je­fas. 1899–1901 me­tais pa­ty­ręs skulp­to­rius Vin­cen­tas Jak­še­vi­čius su­kū­rė šv. Pet­ro, šv. Pau­liaus, švč. Jė­zaus Šir­dies, Ne­kal­čiau­sio­sios švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Šir­dies, šv. Liud­vi­ko, šv. Juo­za­po, šv. Kor­ne­li­jaus, šv. Sta­nis­lo­vo ir Kris­taus Pa­sau­lio Val­do­vo skulp­tū­ras. Ta­len­tin­go au­to­riaus kū­ri­niai pa­si­žy­mi tai­syk­lin­go­mis pro­por­ci­jo­mis ir iš­raiš­kin­gais vei­dų bruo­žais„.

Viską, kas čia aprašyta, pabandome surasti Joniškio bažnyčios fasade ir susieti vardus su vaizdais. Nes nu reikia galų gale išsiaiškinti, kas yra kas.

Joniskio baznycios skulpturos

Su šia skulptūra aišku, nereikia spėlioti, kas čia toks. Jėzus, kas gi daugiau. Bet jei ne „Šiaulių kraštas”, nežinočiau, kad taip vaizduojamas jis vadinasi švč. Jė­zaus Šir­dis.

baznycios skulptura

Nelabai galima įžiūrėti, ar ši švenčiausia Jėzaus širdis skendi liepsnose, ar ją žeidžia erškėčių vainikas. Jėzaus Širdis simbolizuoja begalinę Jo meilę žmonijai bei skausmą, patiriamą dėl žmonių nemeilės, savanaudiškumo, abejingumo.

 sv petras

Šventas Petras atpažįstamas iš raktų rankose – tai pagrindinis jo atributas. Vienas raktas auksinis, kitas sidabrinis – tai dangaus ir pragaro, nuodėmių atleidimo ir atskyrimo nuo Bažnyčios, dvasinės valdžios ir pasaulietinės valdžios raktai. Kitoje rankoje – evangelija.

Šventas Petras globoja spynų gamintojus ir laikrodininkus, nes laikrodžiai, kaip ir užraktai, yra tikslūs prietaisai. Jo vardas reiškia „uola”, todėl yra mūrininkų globėjas. Kaip Dangaus vartų sargas, globoja durininkus, o gal ir vartininkus.

Pagal tradiciją šv. Petras vaizduojamas kartu su šv. Pauliumi. Petras gauna iš Jėzaus dangaus karalystės raktus,  o Paulius gauna įstatymų ritinį.

povilas

Apaštalai Petras ir Paulius stovi abipus Kristaus, arba abipus įėjimo į bažnyčią, visada kartu, tarsi Bažnyčią laikančios kolonos. Štai vienoje rankoje šv. Paulius turi įstatymų ritinėlį, ant galvos jam tupi balandis… kas gi kitoje rankoje?

img_7802

Internetas tvirtina, kad tradiciškai  kitoje rankoje šv. Paulius laiko kalaviją, kuriuo buvo nužudytas. Hmmm….. ar mes matome kalaviją?  Ne, bet vistiek čia šventas Paulius.

baznycios-skulpturos-st-cornelius

Ši skulptūra, spėkim, vaizduoja šv. Kornelijų, nes internetas sako, kad šv. Kornelijaus simboliai yra: trigubas popiežiaus kryžius, tiara ant galvos, ragas (arba tas, kuriuo triūbijama kviečiant į kovą, arba tiesiog karvės ragas).

Šventasis Kornelijus – 21-asis Romos popiežius nuo išrinkimo 251 m. iki mirties 253 m., t.y. laikmečiu, kuomet krikščionys dar buvo persekiojami, o išrinkimas popiežiumi pagreitindavo mirtį. Buvo popiežiumi du metus, tris mėnesius ir dešimt dienų. Imperatoriaus įsakymu ištremtas iš Romos, Kornelijus mirė tremtyje, o pagal kai kurias versijas buvo nukirsdintas.

Kodėl tarp jo simbolių ragas? Šventieji kankiniai dažnai laiko įrankius, kuriais buvo nukankinti, tačiau Kornelijaus atvejis kitoks. Jo vardas Cornelius skamba labai panašiai kaip lotyniškas žodis „ragas”.

Šv. Kornelijus saugo nuo ausų skausmų, karštinės ir traukulių, jo globoje yra sergantieji  ausų ligomis, epilepsija ir kamuojami traukulių. Šv. Kornelijus taip pat globoja galvijus.

baznycios-skulpturos-liudvikas

Ilgai neturėjau jokios versijos, kas yra šis riteris su vainikėliu rankoje. Dabar manau – šventasis Liudvikas. Nes su karūna ir šarvais, nes „…šv. Liudvikas mažai kur vaizduotas kaip tikras šventumo įsikūnijimas. Jis dažnai linkęs dėvėti šarvus, turėti rankose ginklus. Tai kovingas šventasis…” (Marius Vyšniauskas, Šventųjų tapymo mados.)

Prancūzijos karalius Liudvikas IX siekė dvasinės ir žemiškos savo žmonių gerovės, pats gyveno labai asketiškai. 1248 m. dalyvavo Septintajame kryžiaus žygyje į Egiptą, kurio metu pateko į nelaisvę, bet buvo išpirktas. Aštuntojo kryžiaus žygio metu mirė Tunise.
Jis yra Pasauliečių pranciškonų ordino Dangiškasis globėjas.

baznycios-skulpturos-sv-stanislovas

Ar tik nebus čia šventasis Stanislovas, buvęs Krokuvos vyskupas? Vaizdas atitinka aprašymą, kad dažniausiai šv. Stanislovas vaizduojamas vyskupo rūbais: apsisiautęs kapa, su mitra ant galvos ir ganytojo lazda.

stanislaus

Naršau internetą, ieškau atsakymo, kokią žinią perduoda jo dešinė ranka. Rastų atsakymų įvairovė muša iš vėžių, bet imkim paprasčiausią – dešine ranka šv. Stanislovas laimina.

Krokuvos vyskupas Stanislovas nepabūgo dėl amoralaus, žiauraus elgesio ekskomunikuoti Lenkijos karalių Boleslovą II Narsųjį. Kai Boleslovas apie tai sužinojo, baisiai įsiuto, įsiveržė į vyskupo koplyčią ir šv. Mišių metu nužudė Stanislovą.

Šventasis Stanislovas globoja kareivius mūšio lauke, Lenkiją, Krokuvą ir cibulius.

Su 6 skulptūrom, sakykim, išsiaiškinom. Kitas pasilikim kitam kartui.

Joniškio bažnyčios skulptūros (2)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *